• מצפה 1, קרית יערים, 9083800
  • 077-2023400
  • EN
  • HE
  • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)
  • מצפה 1, קרית יערים, 9083800
  • 077-2023400
  • EN
  • HE
  • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)

ספרות מקצועית

חוברת הדרכה "הטיפול במרחב החיים"

חוברת ההדרכה "הטיפול במרחב החיים" היא אוסף של מאמרים המהווים את ה"קלאסיקה" של תורת הטיפול הפנימייתי, חומר עיוני עשיר העוסק בדרכים להתערבות טיפולית במרחב החיים ובדרכים להפיכת "הפרטים הקטנים של סדר היום" לחוויה מיטיבה של קשר והתפתחות.

במטרה להתגבר על המחסור בספרות תיאורטית בתחום, בית הילדים "הרי ירושלים" ערך ופרסם חוברת זו כחוברת הדרכה בסיסית העוסקת בסוגיות היומיום ובקשיים הניצבים בפני המורים, המדריכים והמטפלים בטיפול בילדים עם בעיות רגשיות חמורות בחינוך הפנימייתי.

מבחר מאמרים של מחברים כמו Fritz Redl, David Wineman, Albert Trieschman ו- Dr. Bruno Bettelheim תורגמו וקובצו באוסף זה כדי להעמידם לרשות הקורא העברי. מחברים אלו היו חלק מדור שצמח בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 שטבעו מושגי יסוד ותפיסות עולם שמהווים בסיס לעבודת המוסדות הטיפוליים הכוללניים עד עצם היום הזה. בנוסף צורפו לאוסף מספר מאמרים פרי עטו של יחזקאל (חזי) כהן אשר ניהל את מוסד "הרי ירושלים" במשכנו בירושלים במשך שנים רבות. חזי תרם תרומה מכרעת לגיבוש תפיסת הטיפול הפנימייתי בילדים ובבני-נוער בארץ, במישור המעשי ובמישור התיאורטי כאחד. החוברת פורסמה לראשונה ב- 2005 והוקדשה לחזי לרגל יום הולדתו ה- 70. מאז הודפסה כבר מהדורה שניה והחוברת נמצאת בשימוש נרחב בבתי ספר לחינוך מיוחד, באוניברסיטאות ובמוסדות לטיפול פנימייתי. כמו כן נעזרים בה אנשי מקצוע בכל רחבי ישראל.

עלות החוברת: 90 ש"ח  |  לרכישת חוברת ההדרכהכתב העת - פנימה

כתב עת של המרכז לטיפול והכשרה של "הרי ירושלים" ע"ש גולדי קסל העוסק בתיאוריה ובקליניקה של הטיפול המוסדי פנימייתי.

עניינו של כתב העת הוא החשיבה המתפתחת לאורך השנים בנושא הטיפול הפנימייתי במסגרת עמותת "הרי ירושלים". מדובר על שפה ועל תפיסה טיפולית ייחודית המתמקדות בטיפול בילדים עם פגיעות קשות אשר הוצאו מהבית והושמו בפנימייה.

בגיליון הראשון לקט של מאמרים שנכתבו ע"י אנשי הצוות של מוסדות "הרי ירושלים". מאמרים אלה מניחים לפני הקורא את השפה ואת החשיבה סביב הממדים המתקיימים בטיפול הפנימייתי ומאגדים מקת מהידע שנאסף עם השנים.

עלות כתב העת: 60 ש"ח  |  לרכישת כתב העת