• מצפה 1, קרית יערים, 9083800
 • 077-2023400
 • EN
 • FR
 • HE
 • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)
 • מצפה 1, קרית יערים, 9083800
 • 077-2023400
 • EN
 • FR
 • HE
 • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)

המרכז הפדגוגי

המרכז הפדגוגי שהוקם על ידי המנהלת ויועצות בית הספר מספק למורים ולמטפלים בבית הספר את כל החומרים והשירותים החיוניים הדרושים לפיתוח חדשני ועצמאי של כלי הוראה, עזרי לימוד וטקסטים. המרכז מספק ממד נוסף, מעבר לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, על מנת לענות על הצרכים היחודיים של הילדים בבית הילדים. מוסדות לחינוך מיוחד אחרים בישראל מבקשים ללמוד מהניסיון המצטבר ומהידע המקצועי של סגל ההוראה בבית הילדים.